تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تهران
ساعت بازدید
10 الی 17
تاریخ برگزاری
11 الی 14 آبان ماه 1400